BORANG PERTUKARAN ALAMAT POS PEMILIK PEGANGAN

BORANG
BK - 08/PCT

Nama Pemohon/Pemilik :
(Mengikut Bil Cukai Taksiran)

No Kad Pengenalan :
Alamat Harta :
No Akaun :
No Telefon :

Alamat Pos Lama :
(Alamat Surat Menyurat)

Alamat Pos Baru :
(Alamat Surat Menyurat)

Alasan Pertukaran Alamat :
Masukkan Kod :